Professionele LED tips

Voor professionele en industriële toepassingen worden vaak hogere eisen gesteld aan LED-verlichting, denk daarbij bijvoorbeeld aan betrouwbaarheid en trillingsbestendigheid.

 

Hieronder een compleet overzicht van specifieke en technische eigenschappen van LED-verlichting die van belang zijn voor professionele applicaties.

In de nieuwste DCbright product catalogus is per LED type aangegeven welke specificaties van toepassing zijn.

IP Beschermingsgraad

De IP-codering staat voor International Protection Rating. De IP-codering voor LED-verlichting is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van de LED-verlichting tegen eigen schade door gebruik in “vijandige omgevingen” en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker.

De IP-aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529. De IP-beschermingsgraad heeft twee cijfers: het eerste cijfer geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht.

De DCbright Orca, Barracuda en Piranha serie hebben een IP-beschermingsgraad IP67:
Stofvrij, aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.
Dompeldicht, geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)

De DCbright Snapper serie heeft een IP-beschermingsgraad IP66:
Stofvrij, aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.
Waterbestendig, geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek

IK Classificatie

De IK classificatie geeft aan hoeveel mechanische impact de LED-verlichting kan weerstaan. (internationale norm IEC 62262: 2002 en IEC 60068-2-75: 1997). Voor IK10 wordt met een impact van 20 Joule getest.

De DCbright Orca, Barracuda en Piranha serie hebben een IK-classificatie IK10:
IK 10 = weerstand tegen schokken van 20 Joule

De DCbright Snapper serie heeft een IK-classificatie IK07:
IK 10 = weerstand tegen schokken van 2 Joule

Bescherming tegen omgekeerde polariteit

Het omkeren van de polariteit van de voeding van LED-verlichting kan ernstige gevolgen hebben. Het wijzigen van de positieve en negatieve polen kan leiden tot een verbrande printplaat of tot complexere problemen. DCbright LED lampen met polariteitsbescherming zijn beveiligd tegen het per ongeluk verkeerd aansluiten van de polariteit.
Er zijn verschillende manieren om de effecten van “omgekeerde polariteit” tegen te gaan. Een veelgebruikte methode is het toepassen van een diode. De voordelen van deze methode zijn de eenvoudige toepassing en lage kosten. Een groot nadeel van diodes is de spanningsval. Bovendien heeft deze methode een efficiëntieverlies van ongeveer 1%.

Actieve polariteitsbescherming

Een andere methode voor polariteitsbescherming voor LED verlichting is een zogenaamd “actief systeem”. De kosten voor deze methode zijn hoger, maar aan de andere kant is er geen verlies van efficiëntie.

Actieve overspanningsbeveiliging

Om schade aan componenten door te hoge spanning te voorkomen, wordt een overspanningsbeveiliging toegepast. Dit is een beveiliging voor de LED lamp die de stroomtoevoer direct onderbreekt wanneer de optredende spanning een vooraf ingestelde waarde overschrijdt. Zodra de spanning de marge overschrijdt, gaat de LED-verlichting automatisch uit. Wanneer de spanning weer binnen de ingestelde marge is, gaat de LED-lamp weer aan.

Transil bescherming

De LED-verlichting is beschermd tegen statische / transient piekspanning op de aansluitdraden.

Temperatuurbeveiliging

Goed thermisch beheer heeft veel invloed op de efficiëntie en betrouwbaarheid van LED-verlichting. Een veelgebruikte methode is het dimmen met behulp van een PMW (pulsbreedte modulatie). De stroboscopische effecten en elektromagnetische interferentie kunnen echter nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van het personeel en het functioneren van elektronica.
DCbright maakt bij haar LED-verlichting gebruik van een systeem voor thermisch beheer waarmee, met behulp van een temperatuursensor, wordt voorkomen dat de maximum toegestane temperatuur wordt overschreden. Hiermee wordt maximale efficiëntie bereikt. Door het vermogen dusdanig aan te passen, brandt de LED-lamp altijd met een constante en stabiele temperatuur. Hiervoor wordt geen PWM gebruikt, waardoor de storende stroboscopie en elektromagnetische interferentie wordt geëlimineerd.

Dump load transient

Een “dump load transient” is een component die vermogen absorbeert wanneer de spanning een vooraf ingestelde waarde overschrijdt. Door gebruik te maken van dit geabsorbeerde vermogen kan de LED lamp zich wapenen tegen spanningspieken in de stroomtoevoer.
DCbright LED lampen zijn uitgerust met een dump load transient die aan de volgende vereisten voldoet:
I EG 61000-4-2 overschrijdt niveau 4
30 kV (luchtafvoer)
30 kV (contactontlading)
ISO10605 – C = 330 pF, R = 330 Ω
ISO 7637-2
Puls 1: VS = -150
Puls 2a: VS = +112 V
Puls 3a: Vs = -220 V
Puls 3b: Vs = +150 V
Voorheen pulsen 5a en 5b
ISO 16750-2 – Tests A en B

Actieve dump load-bescherming

Deze beveiliging is hetzelfde als de standaard bescherming tegen dump load. Alleen het verschil is dat deze actieve bescherming het vermogen absorbeert in overeenstemming met de LED-verlichting. Dus het vlakt alleen de nodige spanning af wanneer deze buiten de specificatie komt en niet meer kan worden afgehandeld door de dump-laadmanier (zie: dump load transient). De actieve dump load-bescherming kan de stroom naar de LED-verlichting uitschakelen om het tegen ongecontroleerde schommelingen te beschermen.

Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging bij LED-verlichting beschermt elektronische componenten tegen spanningspieken. De overspanningsbeveiliging die wordt toegepast in de DCBright LED-lampen bestaan uit een bescherming die tot 75 volt stabiel blijft. Wanneer deze waarde wordt overschreden, wordt een maximum van 3000-6000 Ampère onttrokken, waarmee de spanningsverhoging direct wordt vereffend. Deze extractie vindt plaats in maximaal 8/20μs, met een reactiesnelheid van 1000 V/μs.

Inschakelstroombegrenzer

Een inschakelstroombegrenzer is een component die wordt gebruikt om de inschakelstroom van de LED-verlichting te begrenzen om daarmee geleidelijke schade aan componenten te voorkomen en om zekeringen of stroomonderbrekers te voorkomen. Zonder deze bescherming onttrekt de LED-verlichting een te hoge stroom tijdens het opstarten, omdat de condensatoren moeten worden opgeladen.

Kortsluitbeveiliging

De kortsluitbeveiliging schakelt de voedingsspanning uit als zich een kortsluiting in de LED lamp voordoet.

Warmteoverdracht PCB

In het algemeen wordt bij LED-verlichting gebruik gemaakt van PCB’s met een warmteoverdracht van 0,23 Wmk tot 3Wmk. Maar bij DCbright zijn de LED-lampen ontworpen volgens de hoogste kwaliteitseisen voor onze klanten. Daarom gebruiken we printplaten met een warmtegeleiding tot 390wmk. Hogere warmtegeleiding betekent dat de LED’s minder warm worden. Dit resulteert in een hogere lichtopbrengst en een langere levensduur van de LED-verlichting.

Flikkervrije LED

In veel recente wetenschappelijke studies worden relaties gelegd tussen fysieke en psychische klachten en het zogenaamde “flikkeren” van LED-verlichting. Migraine, concentratieverlies, vermoeidheid van de ogen en lichtgevoelige epilepsie zijn enkele mogelijke gevolgen van LED-verlichting met een frequentie die door de hersenen wordt geregistreerd, maar niet met het oog kan worden “gezien”.
Om dit steeds toenemende probleem te voorkomen, gebruikt DCbright volledig flikkervrije LED armaturen! Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld een frequentie van 1 MHz toe te passen. Bovendien wordt een condensator gebruikt om eventuele rimpels te verwijderen.

Anti-vibratie

Om de LED-lampen zo trillingsbestendig mogelijk te maken, worden de zwaardere componenten gesoldeerd en op de print gelijmd. Gezien het hoge absorptievermogen van lijm met betrekking tot trillingen, resulteert dit in een aanzienlijk langere levensduur van zowel de componenten als de PCB.

EMV-EMC protectie

De LED lampen van DCbright hebben een ingebouwd component die interferentie onderdrukt. Als gevolg hiervan treedt minder elektromagnetische interferentie op en wordt de kans kleiner dat elektronica in de buurt van de lampen defect raakt.

Lage schittering (glare)

Om lichtvervuiling of “verblinding” (licht dat buiten de gewenste distributiehoek valt) bij LED-verlichting te voorkomen, zijn er “low-glare” varianten beschikbaar voor de overgrote meerderheid van de LED lampen die DCbright aanbiedt.

DCbright standaard product kwaliteit

Soldeertechniek: traditioneel is het gebruikelijk om componenten op de printplaat te solderen met behulp van een ventilator-oven. DCBright soldeert haar componenten door een speciale methode in een vloeistof te gebruiken. Dit zorgt voor een sterkere verbinding van de componenten met de PCB, maar ook een aanzienlijk lagere porositeit van het soldeertin. Een lagere porositeit vermindert het risico op scheuren. Tevens kan er geen oxidatie optreden tijdens het solderen, vanwege de luchtdichte omgeving waarin het solderen plaatsvindt. Deze methode is afkomstig uit de lucht- en ruimtevaartindustrie en wordt zelden gebruikt in de verlichtingsindustrie vanwege de hogere kosten.
Warmteoverdracht: om een ​​optimale warmteoverdracht van de PCB te garanderen, plaatst DCBright een warmte wisselend vel tussen de PCB en zijn behuizing. Dit biedt verschillende voordelen met betrekking tot de algemeen gebruikte koelpasta. Niet alleen is er niet langer de kans dat de pasta uitdroogt, maar het is ook niet mogelijk dat de pasta op de componenten terechtkomt. Zo’n pasta bevat meestal chemische componenten die schadelijk zijn voor elektronische componenten, dus dit is ongewenst. Het “hitte
uitwisselingsblad” voorkomt kortsluiting en oververhitting van componenten en de LED lamp, waardoor beide een langere levensduur hebben.

Kabelbeheer: de praktijk heeft aangetoond dat vocht soms via de bekabeling in LED-verlichting terecht komt, met desastreuze gevolgen. Door een unieke verbinding tussen kabel en lamp toe te passen, bestaat dit gevaar niet bij DCBright LED-lampen.
Individueel getest: na productie wordt iedere LED lamp afzonderlijk getest om te bepalen of deze functioneren volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Elke LED lamp wordt tevens gemonitored met een thermische camera om ervoor te zorgen dat de LED verlichting aan  specificaties voldoet.
Vochtvrije behuizing:  de montage van de lampen vindt plaats in een ruimte met een lage luchtvochtigheid. Dit resulteert in zowel een lagedruk en een lage vochtigheid in de behuizing. Dit minimaliseert het risico van oxidatie en condensatie, resulterend in een optimale lichtopbrengst. Hierdoor is de lamp geschikt voor een breed scala aan extreme omstandigheden.
Schroeven: alle schroeven zijn gemaakt van roestvrij staal 316 en verzegeld in de behuizing om trillingen en corrosie te voorkomen.
Materiaal: alle lampen en armaturen zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Het aluminium is getest met een röntgenscan om te controleren of het voldoet aan de kwaliteitseisen.
Verf: De aluminium behuizing is voorzien van een corrosie-bestendige chroomlaag. Vervolgens wordt een dubbele laag poedercoating aangebracht. In deze poedercoating wordt titanium verwerkt om de warmteoverdrachtscapaciteit van de behuizing verbeteren.
PC-sheets: de polycarbonaat platen die DCBright gebruikt, zijn PC-vellen met UV-coating. Dit zorgt voor duurzaamheid en voorkomt verkleuring.
Garantie: Voor alle lampen geldt een garantie van minimaal drie jaar.

DCbright brochure

Download de nieuwste DCbright brochure. Hierin vindt u een overzicht van alle modellen en specificaties.
(2019, PDF-formaat, Engelstalig)

Adres

eCurrent energy systems
Zaailand 46
9205 EH Drachten
Nederland (NL)

Contact

+31 512 513 158
+31 6 1563 1846

info@ecurrent.nl
www.ecurrent.nl

i

Nieuwsbrief